Izberi željeno konstrukcijo
Sestavi svojo konstrukcijo

Označi sloj in dodaj naslednjega po potrebi
Sloj Material naziv   Debelina v cm Top. upo. Top. pre.