Doba vračanja vloženih sredstev


Opis:
:

Je recipročni kazalec donosnosti. Pove nam, v kolikem časovnem obdobju je potrebno, da se investicijski stroški povrnejo z donosi.


Vir: Muchvs (2008). Ekonomika poslovnega sistema. Najdeno 29. 10. 2013 na spletnem naslovu: http://www.muchvs.si/files/Gradiva/ekonomika%20prosojnica%20_08.pdf.


Primer:
: