Interna stopnja donosnosti


Opis:
:

Je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost projekta enaka nič. Interna
stopnja donosnosti se primerja z diskontno stopnjo, ki je merilo za oceno pričakovanih rezultatov predlaganega projekta.


Primer:
: