Relativna neto sedanja vrednost


Opis:
:

Je razmerje med neto sedanjo vrednostjo projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški.


Primer:
: