Neto sedanja vrednost

Kratica: NSV.
Opis:
:

Je razlika med diskontiranim tokom vseh koristi in vseh stroškov investicije.


Primer:
: