Finančna neto sedanja vrednost

Kratica: (ang. FNPV ali slo. NSVf
Opis:
:

Je neto sedanja vrednost, če je izračunana v finančni analizi s finančnimi spremenljivkami.


Vir: Burkeljca, M., Zaletel, B. (2004). Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov. Ljubljana: Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj.


Primer:
: