Nosilec toplote


Opis:
:

Je tekočina ali zrak, ki ima nalogo, da transportira toploto od sprejemnika sončne energije do hranilnika toplote. V solarnih sistemih za ogrevanje sanitarne vode se kot nosilec toplote uporablja predvsem mešanica vode in sredstva proti zmrzovanju, ker lahko sicer sprejemnik sončne energije pozimi zmrzne in poškoduje sistem.
Vir: Zbašnik - Senegačnik, Martina., 2007.: Pasivna hiša., Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, str. 119


Primer:
: