Steklenjak


Opis:
:

Steklenjak je zastekljen prostor priključen zgradbi ali podaljšek zgradbe. Steklenjak ima med pasivnimi sistemi za ogrevanje najmanjši toplotni izkoristek (okoli 20 % do 25 %), je razmeroma drag, a kljub temu najbolj znan in največkrat uporabljen.


Vir: Grobovšek, B. (2007). Steklenjak – element pasivne solarne arhitekture. Najdeno 30. 10. 2013 na spletnem naslovu: http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT07.htm


Primer:
: