Letna specifična potrebna toplota za ogrevanje

Kratica: Q(h)
Opis:
:

Je potreba po toploti, ki jo je treba v enem letu dovesti v
stavbo za doseganje projektnih notranjih temperatur.

Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: