Uporabna površina

Kratica: A(u)
Opis:
:

Je notranja tlorisna površina ogrevanih prostorov po projektu.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: