Ogrevana prostornina stavbe.

Kratica: V(e)
Opis:
:

Je prostornina
stavbe, ki jo obdaja zunanja površina stavbe, skozi katero
prehaja toplota v okolico.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: