Faktor oblike

Kratica: f(0) = A/V(e)
Opis:
:

Je razmerje med celotno zunanjo površino A in ogrevano prostornino stavbe V(e),
ki jo ta površina obdaja.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: