Projektna zunanja temperatura


Opis:
:

Je zunanja temperatura, ki jo
je treba upoštevati pri načrtovanju ogrevalnega sistema.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: