Projektna notranja temperatura


Opis:
:

Je predvidena temperatura v
prostorih, kot je določena v projektu.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: