Obnovljivi viri energije

Kratica: OVE
Opis:
:

So viri energije, ki jih je možno trajno uporabljati, ker se obnavljajo (biomasa, sončna energija, vodna energija, energija vetra, mora,…)


Vir: Zbašnik - Senegačnik, Martina., 2007.: Pasivna hiša., Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, str. 119


Primer:
: