Notranja temperatura


Opis:
:

Je aritmetična sredina temperature
zraka in povprečne sevalne temperature v središču prostora
(notranja suha rezultantna temperatura).
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: