Transmisijske toplotne izgube

Kratica: Q(T)
Opis:
:

So toplotne izgube zaradi prehoda toplote skozi ovoj stavbe.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: