Dobitki notranjih virov

Kratica: Q(i)
Opis:
:

Je toplota, ki vstopa
v ogrevani prostor ali se v njem ustvarja in njen vir ni ogrevalni sistem.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: