Dobitki sončnega obsevanja

Kratica: Q(s)
Opis:
:

Je toplota, ki
vstopa v prostor zaradi sončnega obsevanja.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: