Toplotna prehodnost

Kratica: U
Opis:
:

Je celotna toplotna
prehodnost, ki upošteva prehod toplote skozi element ovoja stavbe
in vključuje prevajanje, konvekcijo in sevanje.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: