Globalno sončno obsevanje

Kratica: j
Opis:
:

Je energija sonca na
enoto površine v določenem časovnem obdobju.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: