Konec ogrevalne sezone


Opis:
:

Je določen s časovnim obdobjem, v katerem je zunanja temperatura ob 21. uri v treh zaporednih dneh
višja od 12 stopinj C in po tem datumu v obravnavanem letu ni več treh zaporednih dni, ko bi se temperatura ponovno znižala na 12 stopinj C ali manj. Tretji dan zadnjega takšnega niza je konec
ogrevalne sezone.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: