Faktor prehoda celotnega sončnega sevanja

Kratica: g
Opis:
:

Je razmerje vpadle in prepuščene gostote energijskega toka sončnega sevanja;
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: