Delež zasteklitve


Opis:
:

Je delež zastekljenih površin v površini posameznega elementa ovoja stavbe.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: