Urna izmenjava zraka

Kratica: n
Opis:
:

Je urno število izmenjav notranjega zraka z zunanjim, preračunano na neto ogrevano prostornino stavbe V (m3), upoštevaje sistem notranjih
mer stavbe.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: