Pasivna hiša


Opis:
:

Energijsko varčna hiša s letno porabo toplote za ogrevanje do 15 kWh/m2a. Zgradba ne potrebuje konvencionalnega ogrevalnega sistema z grelnimi telesi ali klimatskih naprav. Potrebna toplota se dovaja v prostore prek prezračevalne naprave (toplozračno ogrevanje). Zgradba ima sistem kontroliranega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in sprejemnike sončne energije. Konstrukcija je zrakotesna (n50£0,6 1/h) in izvedena brez toplotnih mostov. Poraba skupne primarne energije je največ 120 kWh/m2a).
Značilnosti pasivne hiše so:
letna poraba za ogrevanje je £ 15 kWh/m2a
skupna letna poraba energije £ 120 kWh/m2a
letna poraba električne energije £ 18 kWh/m2a
toplotne izgube £ 10 W/m2
zrakotesnost £ n50 0,6 1/h

Vir: Zbašnik - Senegačnik, Martina., 2007.: Pasivna hiša., Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, str. 29, 119


Primer:
: