Izkoristek naprav za vračanje toplote zavrženega ali odtočnega zraka

Kratica: e, eta
Opis:
:

Je delež toplote, ki ga naprava odvzame zavrženemu ali odtočnemu zraku in ga prenese v notranje okolje.


Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: