Projektirana moč ogreval

Kratica: W
Opis:
:

Je moč ogreval po projektu strojnih napeljav.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: