Ogrevala


Opis:
:

So ogrevalna telesa, ki v ogrevani prostor dovajajo energijo za ogrevanje.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: