Termostatski ventil


Opis:
:

Je ventil na ogrevalnem telesu za
lokalno regulacijo temperature zraka v prostoru.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: