Koeficient transmisijskih toplotnih izgub

Kratica: H(T)
Opis:
:

Je koeficient, določen po SIST EN 832.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: