koeficient prezračevalnih toplotnih izgub

Kratica: H(V)
Opis:
:

Je koeficient, določen po SIST EN 832; 35. "koeficient celotnih toplotnih izgub", H, (W/K) je koeficient, določen po SIST EN 832;
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: