Linijska toplotna prehodnost, določena po sistemu zunanjih
Mer.

Kratica: r, psi(e)
Opis:
:

Je toplotna prehodnost, določena po SIST EN
ISO 14683.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: