Energetska izkaznica


Opis:
:

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.
Enegeretska izkaznica mora vsebovati referenčne vrednosti, ki so trenutno v veljavi primerjalni podatki, ki omogočajo primerjavo in oceno energetske učinkovitosti stavbe. Energetski izkaznici morajo biti priložena priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave stroškovne učinkovitosti, razen v primeru novozgrajenih stavb in oddaje stavb v najem.

Obvezno energetsko certificiranje je pri nas na podlagi direktive EPBD predpisala novela Energetskega zakona (EZ, Ur.l. RS št. 118, 17.11.2006)

Roki veljavnosti
- Za nove stavbe je pridobitev energetske izkaznice obvezna po 1.1.2008
- Za javne stavbe, ki jih javnost pogosto obiskuje so večje od 1000 m2 je obvezna namestitev energetske izkaznice na vidnem mestu od 1.1.2008 (najkasneje do 31.12.2010
- za obstoječe stavbe in njihove dele je obvezno pred sklenitvijo kupoprodajne ali najemne pogodbe kupcu oz. najemniku predložiti energetsko izkaznico stavbe. Obveznost za obstoječe stavbe ob njihovemu najemu ali prodaji velja od 1.1.2009.

Vir: Šijnac – Zavrl, Marjana., Tomšič, Miga., Skubic, Marta.,Rakušček Andraž., Dolinar, Uroš., 2007.: Energetska izkaznica stavbe, EIE BUDI – Prenos »Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb« (2002/91/EC) v prakso – Pilotni projekt za razvoj energetskih izkaznic (1/2005 – 7/2007), Ljubljana


Primer:
: