Direktiva EU o energetski učinkovitosti stavb (2002/91/EC)

Kratica: EPBD
Opis:
:

- Namen je pospešiti izboljšanje energetske učinkovitosti stavb ob upoštevanju klimatske raznolikosti EU, zahtev po ugodju in stroškovne učinkovitosti.
Zahteve se nanašajo na:
metodologijo računa celovitih energetskih lastnosti stavb
minimalne zahteve o toplotnih lastnostih novih stavb
minimalne zahteve glede toplotnih lastnosti pri obsežnejši prenovi večjih obstoječih stavb
uvajanje energetske izkaznice stavbe
rednega pregleda kotlov in naprava za klimatizacijo v stavbah, ocene ogrevalnih sistemov, kjer so kotli starejši od 15 let

Vir: Šijanc – Zavrl, Marjana. 2006. Energetsko certificiranje stavb (članek v gradivu za Seminar in usmeritve na področju energetsko učinkovite gradnje in prenove stavb). Gradbeni inštitut ZRMK. Ljubljana.


Primer:
: