Uredba o gradbenih proizvodih

Kratica: CPR
Opis:
:

To je uraden dokument, ki jasno navaja zmogljivost gradbenih proizvodov v smislu njihovih karakteristik, ki so  bistvene za namensko uporabo teh proizvodov.


Vir: Uradni list Evropske unije (4. 4. 2011). UREDBA (EU) št. 305/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA.


Primer:
: