Delilnik stroškov toplote


Opis:
:

Je naprava za indikacijo dejanske porabe toplote, ki omogoča določitev deležev stroškov za toploto za ogrevanje in toplo vodo posameznih odjemnih enot. Delilniki po tem pravilniku so delilniki, ki so nameščeni na grelnih telesih, merilniki toplotne energije in vodomeri za toplo vodo v posameznih odjemnih enotah.
Vir: Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci, Ur. l. RS, št. 52/2005.


Primer:
: