Obračunsko obdobje


Opis:
:

Je obdobje, za katero se izvajata delitev in obračun stroškov za toploto. Obračunsko obdobje traja največ dvanajst mesecev.
Vir: Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci, Ur. l. RS, št. 52/2005.


Primer:
: