Skupna naprava


Opis:
:

So vse naprave in oprema, ki proizvajajo, razdeljujejo in dobavljajo toploto odjemnim enotam.


Primer:
: