porabniški delež


Opis:
:

Je delež stroškov za toploto, ki se nanaša na posamezno odjemno enoto.


Primer:
: