Investicijska študija


Opis:
:

Tudi študija izvedljivosti (Feasibility study): študija za predlagani projekt, s katero se določi, ali je predlog dovolj privlačen in opravičuje nadaljnjo, podrobnejšo obdelavo.


Vir: Burkeljca, M., Zaletel, B. (2004). Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov. Ljubljana: Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj.


Primer:
: