Scenarijska analiza


Opis:
:

Upošteva kombinacije določenih »optimističnih« in »pesimističnih« vrednosti izbrane skupine spremenljivk za opredeljevanje različnih scenarijev znotraj podanih hipotez. Za vsako hipotezo se izračunajo kazalniki.


Vir: Burkeljca, M., Zaletel, B. (2004). Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov. Ljubljana: Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj.


Primer:
: