Standardni konverzijski faktor


Opis:
:

SCF se uporablja za blago, ki je predmet mednarodne trgovine, zato da se prilagodijo tržne cene in izračunajo obračunske cene, ki odražajo oportunitetne stroške.

 

 

 


Vir: Burkeljca, M., Zaletel, B. (2004). Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov. Ljubljana: Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj.


Primer:
: