Analiza vplivov na okolje


Opis:
:

Analiza, s katero opredelimo učinke investicijskih projektov na okolje. Ta vključuje tudi napoved emisij s potencialnim onesnaževanjem vode, zraka ali zemlje, zmanjšanje biološke raznolikosti in izgubo privlačnosti pokrajine ter podobno.


Vir: Burkeljca, M., Zaletel, B. (2004). Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov. Ljubljana: Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj.


Primer:
: