Bruto proizvedena električna energija


Opis:
:

Pomeni proizvodnjo električne energije v obdobju poročanja, merjeno na sponkah generatorja ali na sponkah drugih sklopov za pretvarjanje drugih vrst energije v električno energijo. Električna energija, porabljena za obratovanje same naprave, se ne odšteje od bruto proizvedene električne energije.


Vir: Javna agencija RS za energijo (2013). Energija iz obnovljivih virov in soproizvodnje. Izrazi in pojasnila. Najdeno 29. 10. 2013 na spletnem naslovu: https://www.agenrs.si/sl/informacija.asp?id_informacija=1124&id_meta_type=29.


Primer:
: