Neto proizvedena električna energija


Opis:
:

Je proizvedena električna energija v proizvodni napravi, zmanjšana za električno energijo, porabljeno za delovanje same naprave.


Vir: Javna agencija RS za energijo (2013). Energija iz obnovljivih virov in soproizvodnje. Izrazi in pojasnila. Najdeno 29. 10. 2013 na spletnem naslovu: https://www.agenrs.si/sl/informacija.asp?id_informacija=1124&id_meta_type=29.


Primer:
: