Finančna pokritost


Opis:
:

Finančni načrt investicije mora odražati sposobnost pokritja izdatkov z viri, kar pomeni, da se projekt ne znajde pred tveganjem, da bi zmanjkalo sredstev. Dinamika prejemkov in izdatkov je lahko ključna za izvedbo projekta.   


Vir: Burkeljca, M., Zaletel, B. (2004). Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov. Ljubljana: Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj.


Primer:
: