Mejna stopnja


Opis:
:

Vrednost kazalnika, pod katerim se projekt šteje za neprimernega. Enačijo jo z oportunitetnim stroškom kapitala.


Vir: Burkeljca, M., Zaletel, B. (2004). Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov. Ljubljana: Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj.


Primer:
: