Monitoring


Opis:
:

Ali sprotna spremljava je sistematično pregledovanje stanja in ugotavljanje napredka ter skladnosti s terminskim planom in določenimi pomembnejšimi pokazatelji.   


Vir: Burkeljca, M., Zaletel, B. (2004). Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov. Ljubljana: Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj.


Primer:
: