Eksternalije


Opis:
:

Vplivi določenega investicijskega projekta na denarne tokove obstoječega poslovanja podjetja oziroma drugih investicijskih projektov. V analizi projekta gre torej za ugotavljanje učinkov zunanjih dejavnikov na projekt, ki sicer ne bi bili vključeni v oceno projekta. Lahko so pozitivne ali negativne.


Vir: Burkeljca, M., Zaletel, B. (2004). Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov. Ljubljana: Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj.


Primer:
: